„Gmina Rogów tworzy Strategię Rozwoju Elektromobilności”

Materiał informacyjny Gminy Rogów
Gmina Rogów w ostatnich latach przeszła gruntowne przeobrażenia. Termomodernizacja obiektów publicznych, budowa przedszkola w technologii pasywnej, odnawialne źródła energii na domach prywatnych mają chronić to unikalne w skali województwa miejsce przed zanieczyszczeniem, powietrza a także sprawić, że mieszkańcy będą mieć lepsze warunki do życia i rozwoju.

Dzisiaj władze Gminy chcą iść o krok dalej i przenieść nowe technologie, rozwiązania do każdego domu. Z pomocą przyszedł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał środki na opracowanie Strategii Elektromobilności w Gminie Rogów. Strategia taka ma wyznaczyć kierunki działań w zakresie elektromobilności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kolejnych latach. Projekty wytypowane w Strategii mogą zostać wsparte przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Fundusz powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Pandemia COVID – 19 pokazuje jak szybko zmienia się świat i gospodarka. Przemieszczanie się, komunikacja, praca, rolnictwo, turystyka, przejdą poważne przeobrażenia. Okazuje się, że nagle powstaje koniczność rozwoju systemów telepracy, zdalnej edukacji.

Pamiętać należy, że elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne. Elektromobilność to zespół infrastruktury, która ma służyć łatwiejszemu przemieszczaniu się ludności. Jest to więc niezwykle ważne tu na terenie wiejskim, gdzie istnieją niedobory w infrastrukturze komunikacyjnej. Strategia pomoże zaplanować system komunikacyjny w sposób przyjazny dla mieszkańców, ponieważ zmiany na rynku pojazdów są nieuniknione. Co pokazują doświadczenie wielu krajów europejskich (ale również gmin położonych na południu Polski), elektromobilność można wykorzystać również dla rozwoju nowych produktów turystycznych, na co gmina jest przygotowana. Wykorzystanie napędów elektrycznych w skuterach, rowerach może uatrakcyjnić te formy turystyki. Dzięki napędowi elektrycznemu rower staje się dostępny dla osób, które z różnych powodów nie mogły lub nie chciały go używać. Nasze dzieci już dzisiaj powszechnie używają elektrycznych hulajnóg, hoverboardów.

Rozwój elektromobilności jest więc faktem, a więc każda gmina musi przygotować się na te zmiany. Zwiększenie liczby rowerzystów, osób na hulajnogach to również liczne niebezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu. Infrastruktura gminy musi być na to przygotowana. Nie chodzi o ładowarki, stojaki na rowery, ale również o budowę nowych dróg dla rowerów, doświetlenie ulic, skrzyżowań. To również edukacja, szczególnie dzieci i młodzieży.

Jednak najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi gmina to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych. Gmina w kolejnych latach chce wykorzystać wszelkie możliwości, aby wspomóc mieszkańców w instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę. Prąd wytworzony w domu można przecież wykorzystać do ładowania samochodu czy roweru elektrycznego. Nie chodzi tylko o oszczędność kosztów, ale również o ochronę unikalnego środowiska naturalnego gminy.

Wdrażanie strategii elektromobilności ma również stworzyć warunki do rozwoju nowych firm. To właśnie wprowadzenie nowych technologii, zmian w przestrzeni może wykreować nowe firmy, które zajmą się elektromobilnością. Nie chodzi tylko o budowę pojazdów, ale ich obsługę, tworzenie wypożyczalni rowerów, tworzenie systemów informatycznych zarządzających infrastrukturą. W porozumieniu z ekspertami można stworzyć nowe produkty i pomysły, które również mogą zostać wsparte środkami zewnętrznymi. Rozwój szlaków przystosowanych dla rowerów elektrycznych to również dalszy rozwój turystyki, hotelarstwa, agroturystyki. Taką szansę trzeba wykorzystać.

Dlatego też prosimy wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w tworzeniu Strategii. Na stronach Gminy Rogów znajduje się ankieta, w której możecie Państwo wskazać największe problemy dotyczące komunikacji w Gminie.

Przemysław Bajor

Dodaj ogłoszenie